پیشنهاد به دوستان

دمنوش های گیاهی کراتاگوس (کیالک)

کراتاگوس یا سرخ ولیک (زالزالک وحشی) درختچه‌ای است با شــاخه ‌های خـاردار و بـرگ‌هـایی لوب ‌دار که بریدگـی لـوب آن کم عمـق است. گـل ‌هـای ایـن گیـاه سفید یا مایل به گلی است. میوه‌ کوزه مانند آن تقریبا یـک سانتیمتر است. سرخ‌ولیک بیشتـر در جنگل‌ها می‌روید و گونه‌های مختلفی از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد که اثراتی شبیه به هم دارند. قسمت مورد استفاده‌ گیاه گل، برگ، میوه و پوست آن است.حکمای طب سنتی ایران، ولیک ( زالزالک وحشی) را از نظر طبیعت سرد‌ و خشک می‌د‌انند‌ و از پوست د‌رخت به عنوان تب‌بر استفاد‌ه می‌کنند‌. استفاده از سرخ ولیک به زمان دیسکوریدس برمی‌گردد؛ ولی حدود اواخر قرن نوزدهم در کتاب‌های دارویی آمریکا و اروپا، به طور گسترده به این گیاه اشاره شد. گل‌، برگ و میوه‌ سرخ ولیک، برای درمان فشارخون بالا، بی‌نظمی و تند شدن حرکات قلب به کار می‌رود و بنا به گزارش‌هـای موجود، این گیاه ضداسپاسم و مسکن است.سرخ ولیک در معالجه تصلب شرائین و آنژین صدری نیز کارآیی داشته است.
3dcrat
کاراکترهای نوشته شده: